“İKEV Sevdalılarına Teşekkürü Bir Borç Biliriz”

20 Mart 2022, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 03 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacağı 2021 yılı Aralık ayı Yönetim kurulu toplantısında Karar defterine yazılan, 22 Ocak 2022 tarihinde gazete ilanı yayınlanan, 28 Ocak 2022 de Zeytinburnu postanesinden 304 Kurucu Üye ve üyemize davet mektupları gönderilen, sonuncusu 30 Mart 2022 tarihinde Vakfın resmi SMS hesabından olmak üzere farklı tarihlerde beş kez duyurusu yapılan, İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğüne hangi tarihlerde yapılacağı yazılı olarak bildirilen, Bakırköy Kaymakamımız himayesinde ve güvenliğinde gerçekleştirilen Genel Kurulumuza, İstanbul Karaman Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısı Halil Küpdilli ve Divle Köyü Dernek Başkanımız İmdat Çatal da, tüm üyeleri adına, gözlemci ve destekçi olarak katılmışlardır.

Önceki yıllarda sekiz, on kişiyle gerçekleştirilen Genel Kurullardan, Vakıf Merkezimizin kapılarının kırılıp, kilitlerinin değiştirildiği, içeri girişi engellemek adına kapıya güvenlik konulan, üyelerimize bu Genel Kurula katılmama yönünde gözdağı verilen bir ortamda, Vakfına sahip çıkmak adına oraya koşarak gelen İKEV sevdalılarına teşekkürü bir borç biliriz.

Son olarak şu hususu belirtmek isteriz ki, tarihimizde eşi benzeri görülmemiş, hukukun evrensel değerlerini hiçe sayan bu şiddet ve hak gaspı, Vakfımızın açmış olduğu dava sonrası yargı sürecine taşınmış olup, konu hakkında bu sebeple daha fazla yorumda bulunmak istemediğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

YÖNETİM KURULU

Mehmet Başar, İlker Süleyman Bacak, Mehmet Aydemir, Hayati Tenikecier, İrfan Çimen, Mehmet Sabri Bacak Celal Aslan, Begüm Alkan, Mehmet Kaşıkçı